Klicka dig vidare till våra medlemsensemblers hemsidor:

BLANDADE KÖRER
Chorus Sanctae Ceciliae
Gillekören
GUF-kören
His Master's Noise
Jubilate
Kammarkören Idun
Nordsjö Sångkör
Svenska Oratoriekören
Walentinakören
Årgångssången

DAMKÖRER
Akademiska Damkören Lyran
Evivakören
Vox Femina

MANSKÖRER
Akademiska Sångföreningen
Manskören Frihetsbröderna
Sällskapet MM

STRÅKENSEMBLER
Brages spelmanslag
Brages stråkorkester
Spelmanslaget Halsbrytarna

ÖVRIGA
Musikföreningen vid Svenska normallyceum


Medlemsbrev 

Medlemmar i HSMF


BLANDADE KÖRER

 

Chorus Sanctae Ceciliae

Jonas Forsman, ordförande
Pia Bengts, dirigent

Chorus Sanctæ Ceciliæ, den första organiserade kammarkören i Helsingfors, grundades i oktober 1953 på initiativ av Harald Andersén. 

Övar måndagar kl. 18.30-21 i Högbergsgården invid Johanneskyrkan


Gillekören
Torbjörn Stark, ordförande
Markus Nordström, dirigent

Övar torsdagar kl. 18.30-21.00 på Elsebo i Södra Haga
www.gillekoren.sangochmusik.fi


GUF-kören
Ann-Christin Ingman, ordförande
Håkan Wikman, dirigent

GUF-kören är en av de grundande medlemmarna i HSMF. Kören bildades år 1910.

Övar torsdagar kl. 18-21 i Berghyddan i Gammelstaden
www.guffen.fi


His Master's Noise
Nicklas Holmgård, ordförande
Elna Romberg och Simon Djupsjöbacka, dirigenter

His Master’s Noise är en 25-årig ekumenisk gospelkör från Helsingfors.

Övar tisdagar kl. 19-21 i Andreaskyrkan
www.hismastersnoise.net


Jubilate
Joakim Haldin, ordförande
Edward Ananian-Cooper, dirigent

Jubilatekören är grundad år 1968 av Astrid Riska. Kören mönstrar i dag omkring trettio medlemmar. 

Övar tisdagar 18-21 i Högbergsgården invid Johanneskyrkan
www.jubilate.fi


Kammarkören Idun
Eric Schalin, ordförande
Karin Pedersen, dirigent

En blandad kör med drygt 20 medlemmar, grundad 1988. I nordisk mytologi är gudinnan Idun Brages gemål, som har möjlighet att skänka evig ungdom.

Övar måndagar 18-21 på Brage
www.idun.brage.fi


Nordsjö Sångkör
Gun Sandholm, ordförande
Jessica Lång, dirigent

Nordsjö Sångkör är en blandad kör som idag verkar inom Helsingfors Arbis.

Övar måndag kl. 18:15-20:00 på kulturcentret Stoa i Östra centrum
www.nordsjosangkor.sangochmusik.fi


Svenska Oratoriekören
Christophe Roos, ordförande
Anna-Clara Groundstroem, dirigent

Svenska Oratoriekören har verkat i Helsingfors i över 90 år. Svenska Oratoriekören grundades 1920 för att som första blandade ensemble kunna framföra körverk av större format.

Övar söndagar kl. 18-20.30 i Högbergsgården invid Johanneskyrkan
www.oratoriekoren.fi


Walentinakören
Eivor Sommardahl, ordförande
Lauri Palin, dirigent

Walentinakören är en blandad kör med cirka 40 aktiva medlemmar och drygt lika många år av verksamhet bakom sig. Kören arbetar med varierande repertoar, höga ambitioner och glimten i ögat.

Övar tisdagar kl. 18-21.00 på AV, Annegatan 26
www.walentinakoren.org


Årgångssången
Kicki Thelestam, dirigent

Årgångssången är en seniorkör  verksam i Helsingfors Arbis och den startades hösten 2010 på initiativ av Noomi Elfving.


DAMKÖRER

Akademiska Damkören Lyran

Mia Hertsberg, ordförande
Jutta Seppinen, dirigent

Akademiska Damkören Lyran grundades 1946 för att skapa en sångargemenskap bland unga studerande kvinnor.

Övar tisdagar kl. 18-21 i Gamla Studenthuset
www.lyran-rf.com


Evivakören

Susu Jurgens, ordförande
Hanna Kronqvist, dirigent

Det ordnades tre insjungningstillfällen med hård gallring för att få en lagom stor kör med jämn stämbalans. Och tisdagen den 26 februari 2002 hade kören äntligen sin första övning. Evivakören var född!

Övar tisdagar kl. 18.30-20.30 i MM:s musiksal, Elisabetsgatan 2
www.eviva.sangochmusik.fi


Vox Femina
Petra Adlercreutz, ordförande
Martina Brunell, dirigent

Damkören Vox Femina grundades hösten 2008 inom  Arbis i Helsingfors. Vi har drygt trettio aktiva medlemmar med varierande sångarbakgrund i åldrarna 20 till 70+ år.

Övar torsdagar kl. 18-19.30 i Minervaskolans festsal
www.voxfemina.sangochmusik.fi


MANSKÖRER
 

Akademiska Sångföreningen
Alexander Zilliacus, ordförande
Kari Turunen, dirigent

Akademiska Sångföreningen, Akademen så här vänner emellan, är Finlands äldsta levande kör. Vi står för manskörssång på hög nivå och med bred palett – från stora klassiker till pinfärska uruppföranden, från lyriska stämningar till manhaftigt patos, från djupaste allvar till studentikos lättsinnighet.

Övar måndagar kl. 18-21 i Gamla Studenthuset
www.akademen.com


Manskören Frihetsbröderna
Stefan Hindström, ordförande
Marko Hiipakka, dirigent

Att sjunga är viktigt, men lika viktigt är den halvtimmes långa pausen under vilken vi diskuterar och umgås.

Övar tisdagar kl. 18.00-20.30 i Handelsgillets utrymmen på Kaserngatan 23 A.
www.frihetsbroderna.fi


Sällskapet MM
Dennis Holmlund, ordförande
Henrik Wikström, dirigent

Muntra Musikanter är en manskör med 135-åriga anor, som har upplevt det mesta av sång- och musikliv i Finland.

Övar måndagar kl. 18-21.30 i MM:s musiksal, Elisabetsgatan 2
www.muntramusikanter.com


STRÅKENSEMBLER

 

Brages spelmanslag
Sonja Londén, ordförande
Bengt-Östen Söderlund, spelledare

Brages spelmanslag grundades år 1974 med mästerspelmannen Sven-Runar Wiik som första spelledare. När Brage tog itu med folkmusiken var den en musikform som höll på att dö ut. På föreningens initiativ hade det upptecknats låtar sedan sekelskiftet och arrangerats spelmanstävlingar men det fanns få spelmanslag som aktivt utövade folkmusik.


Brages stråkorkester
Peter Ekström, ordförande
Gunnar Döragrip, dirigent

Då föreningen Brage grundades 1906 inrättade man en blandad kör, ett folkdanslag och en teatergrupp. Föreningen fick så småningom behov av en orkester som skulle kunna ackompanjera vid större uppträdanden.

Orkestern övar tisdagar kl. 19-21 på Brage
www.brage.fi


Spelmanslaget Halsbrytarna

Halsbrytarna är en finlandssvensk spelmansgrupp från Helsingforsregionen. Gruppen bildades hösten 1973 på initiativ av Åke Grandell. Spelledare är mästerspelmannen Ricke Mette. Gruppen har i dag 14 medlemmar med rötter i olika delar av Svenskfinland. 


ÖVRIGA

Musikföreningen vid Svenska normallyceum