Styrelsen för Helsingfors sång- och musikförbund

 

Ordförande Ulla-Stina Henricson (Vox Femina) us.henricson (at) gmail.com

Vice ordf. Marita Markkanen (Nordsjö Sångkör) marita.c.markkanen (at) gmail.com

Sekreterare Martina Lindberg martina.lindberg (at) brev.fi

Kassör Dan Lindroos normanwibe (at) gmail.com

Tryggve Gestrin (Sällskapet MM) tgestrin (at) gmail.com

Monica Lindeman (Walentinakören) lindeman.monica (at) gmail.com

Sonja Londen (Brage spelmanslag) sonja.londen (at) gmail.com

Emelie Möllerström (GUF-kören) emelie.mollerstrom (at) gmail.com

Melinda Schultz (Lyran) melinda.schultz (at) helsinki.fi

Johan Nyman (Akademen)  c.johan.nyman (at) gmail.com


 

Suppleanter

Maria Lahdenperä (GUF-kören) maria.lahdenpera (at) gmail.com

Mats Westerlund (Frihetsbröderna) Viherpeukalo (at) luukku.com