Sebastian Hilli

Sebastian Hilli, född 1990 i Helsingfors, har studerat komposition vid Sibelius-Akademin under ledning av Lauri Kilpiö och Veli-Matti Puumala och i Wien med Michael Jarrell. Våren 2016 utexaminerades han med högsta möjliga vitsord i komposition. Dessutom har han kompletterat sina studier på olika mästarkurser med bland annat Jukka Tiensuu, Jouni Kaipainen, Hans Abrahamsen, Simon Steen-Andersen, Philippe Manoury, Martijn Padding och Mark Andre. 

Hillis verk har framförts både på inhemska och internationella festivaler och konsertserier bland annat i New York, Tokyo, Wien, Freiburg, Dresden, Köpenhamn, Oslo, Kiev och Helsingfors. Hans verk har framförts av bland annat Avanti!, Zagros, Curious chamber players, Esbjerg ensemble, Cikada, Ensemble Recherche, Ensemble Mise-en, Sed Contra ensemble och Tokyo Philharmonic Orchestra. 

Hillis produktion består av verk för olika uppsättningar allt från solostycken till orkesterstycken. Hilli använder ett brett spektrum av olika instrument, klangfärger och kompositionstekniker i sina verk och hans musik kännetecknas av genomgripande strukturering och användning av olika parametrar. Det går att identifiera två huvudlinjer i Hillis produktion: musik som strävar till konstant energiskhet och musik med sensitivitet, melankoli och stillhet. Hilli har konstaterat om sin musik följande: ”Jag strävar till att uttrycka mina musikaliska idéer i breda drag. Verkets övergripande identitet och dess olika karaktärer och emotionella tillstånd är viktiga, och genom dessa skisserar jag musikens form eller skepnad på ett allmänt plan. ” 

I slutet av maj år 2015 vann Hilli första priset i internationella Toru Takemitsu–kompositionstävlingen med orkesterstycket Reachings. Tävlingen hör till en av de mest respektfyllda kompositionstävlingar i världen. Verket framfördes av Tokyo Philharmonic Orchestra i Tokyo, Japan, och som enväldig domare i tävlingen fungerade Kaija Saariaho.

www.sebastianhilli.com