Händelser under Jubileumsåret 2017

Helsingfors sång- och musikförbund har valt att fira sitt Jubileumsår på 5 olika sätt. Nedan finner du en lista på hur.

1. Förbundsmedlemmarnas evenemang

Förbundsmedlemmarnas egna evenemang under året och satsningar sinsemellan. Alla medlemmarnas evenemang som hör till 100 års jubileumet finns i vår kalender.

 

2. Allsångstillfällen på tjugondagknut och på roddstadion

I jubiléets anda kommer dessa att ske med kända speakers och större satsning än sedvanligt på ackompanjemanget. En fortgående breddning och förnyelse av sångvalet har inletts.

 

3. Deltagande i den stora finlandssvenska kryssningen 3.2.2017

 

4. Jubileumskonsert

Fredag 20.10.2017 kl. 19 stor jubileumskonsert i Musikhuset tillsammans med Helsingfors stadsorkester.

 

5. Festskrift

Festskriften ”ma-me-mi-må-mo” är en presentation av förbundets medlemmar och verksamhet på 2000-talet skriven av Journalisten och körsångaren Annika Rentola. 

ilderna i boken står Fotograf Cata Portin för och grafiker är Nanne Nylund.
 

Festskriften, kan köpas på:

- musikhuset vid konserten

- FUGA i Musikhuset. Öppet: må-fre 11-19 och lö 11-16.

- AV: Boken kan köpas i biblioteket på AV (Anneg. 28)
måndagar och onsdagar kl 16.30-18.30 av bibliotekarie Åsa Laukonlinna, tfn 0408672675, dörrkod 1891. Ingen kontantbetalning. Åsa ger ut betalningsinfo och noterar betalare och antal böcker.